H u s e t s  h i s t o r i e

renovering, renovering, renovering

 


Paradehuset gennemgik, blot 18 år efter opførsel, den

første renovering / ombygning. Siden da har der løbende været udført mindre ændringer og begrænset vedligeholdelse - faktisk så lidt at huset i 1930erne var i fare for at blive revet ned grundet nedstyrtningsrisiko. I 1980erne styrtede en jerndrager ned fra den øverst del af taget. For at reparere skaden, skulle der en del af jernkonstruktion fornys, og dét satte skub i en "lille" renovering af hovedrummet samt østfløjen. Desværre nåede man ikke vestfløjen og ej heller tagfladerne på husets nordside, som blot blev mere utætte i de efterfølgende år. En orkan i 1999 var med til at skubbe alvorligt i den forkerte retning da den ramte vestfløjen en decemberdag. Med en ødelagt tagflade i vestfløjen var husets dage talte med mindre en redningsaktion blev sat i gang. Heldigvis var der en del fonde som syntes redningsprojektet var spændende nok til at bidrage med stor støtte og en gennemgribende renovering kunne påbegyndes i 2004.
Huset stod som (næsten) nyt til genåbning efter renovering i maj 2005.

 

De vigtigste elementer under renovering 2004/2005 var:
- nye tagflader (skiffer) mod nord erstattede bølgeblik og krydsfinerflader
- ny tagflade (glas i jernrammer) mod sydvest (orkanskade)
- nye håndstrøgede murstensgulve i hele huset (bortset for SØ-fløj)
- nye vinduer til ovenlys i de nordvendte lokaler
- toilet med "træk og slip" som det første i husets historie
- personale køkken og varmt vand for første gang i husets historie
- trinløse adgangsdøre i vestgavlen
- nyt varmesystem
- genåbning af tillukkede ventilationslemme og luftkanaler
- maling samt kalkning af hele huset

 

paradehuset anno 2003 paradehuset anno 2004

Desværre, var midlerne i 2004 ikke helt nok til at gennemføre alle de nødvendige elementer for at sikre huset for fremtiden. Der blev søgt flere midler og i 2009 var de fleste penge på plads til at opstarte den sidste og manglende del af husets renovering - Sydøst fløjen. Sydøst fløjen blev moderniseret i 1950erne med et nyt varmesystem - som ikke var tro mod husets arkitektur. En sætningsskade gjorde gulvet ujævnt til fare for husets gæster og der manglede forsatsruder i hovedrummet og i østfløjen.

De vigtigste elementer under renovering 2010 var:
- nyt varmesystem i østfløjen
- automatisk udluftning af øst- og vestfløj
- genåbning af tillukkede ventilationslemme og luftkanaler i østfløjen
- regnvands opsamlings- og vandingsanlæg i øst- og vestfløj
- forsatsruder i hovedrummet og østfløjen
- ny plantebænk i østfløj (dog uden nye skifferstensplader)
- kunstfærdige reparationer af vandbassinets kant
- ny travertin gulvbelægning i østfløj

vestfloj-pre
vestfløj før renovering
vestfloj-post
vestfløj efter renovering

Der er blevet givet en del økonomisk støtte til renovering af Paradehuset fra flg. fonde:
- Realdania
- Kulturarvstyrelsen
- Augustinusfond
- Sonningfond
Der er blevet ydet et stort fagligt bidrag til projektet af en stribe håndværkere tilknyttet renoveringsarbejdet i dets 2 faser - de fleste lokale.

oestfloejbassin

END-logo

I 2006 fik
Paradehuset
tildelt det
fornemme
Europa Nostra
diplom
for
nænsom
renovering!

Cookies

Paradehuset anvender cookies.


Ved fortsat at bruge denne hjemmeside accepterer du vores brug af cookies.

Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. De anvendte cookies identificerer ikke enkelte brugere, men den enhed du besøger vores hjemmeside på - dvs. din pc, tablet eller mobiltelefon. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.
Læse mere her.