Paradehusets historie

Husets historie

Verdensudstillingen i London i 1851

sendte med sit imponerende væksthus ”Crystal Palace”en inspirationsbølge gennem Europa. Støbejernets fremkomst og den nye teknologi gjorde det muligt at danne store glasflader og derved give planter bedre vækstbetingelser. Store mængder af sollys og luft kunne nu komme ind i bygningen og arkitekter fik mulighed for at designe bygninger som var lettere og mere elegante. I den sidste halvdel af det 19. århundrede opførtes en del glashuse i europæiske storbyer. I Danmark mærkede man også til tidens tendenser. Københavns fjerde og nuværende botaniske have, anlagt i 1872-1874, fik et stort imponerende væksthuskompleks i støbejern, glas og træ.

p

Overdirektør med sit hjerte i England

Christian Conrad Sophus greve Danneskiold-Samsøe tiltrådte stillingen som overdirektør for Gisselfeld i 1869. Han igangsatte en lang række forbedringer på godset; avlsbygninger, haveanlæg broer mm. Efter de nyeste engelske forskrifter blev der i 1876, opført et enestående hus efter arkitekt Herholdts tegninger. Paradehuset, et væksthus i tre klimazoner, blev udført i støbejern og glas. Huset er symmetrisk i sin opbygning og består af et toetages midterparti flankeret af enetages sidebygninger. Facaden mod syd er udført i støbejern og glas, som læner sig op mod en langsgående muret væg af gule mursten. Muren reflekterer og absorberer solens stråler og danner overgang til den murede del af huset mod nord. Den glasbeklædte hovedfacade består af glaspartier i hvidmalede rammer af træ med fine spinkle jernsprosser, som giver planter mest muligt lys. Oplukkelige udluftningsvinduer i tagryggen åbnes via stangforbindelse, betjent med håndsving. Sammen med ventilationslemme i soklen skabes der et godt indeklima til vækster.

parade1890

Husets nord facade er italiensk inspireret og har oprindeligt haft fladt tag på de midterste rum. Skorstenen, udformet som en fritstående obelisk adskilt fra huset, stod midt i et tilstødende haveanlæg. Der har formodentlig været problemer med tagfladens forskellige inddækninger og ordentlig træk i skorstenen, som gjorde det nødvendig, blot 18 år senere, at ændre husets konstruktion. Ved denne ombygning blev skorstenen flyttet ind i bygningen og ende gavlene mod øst og vest blev beklædt med røde maskinsten, med brændte fuger.

paradehuset interiør ca 1936

Huset som helhed er fredet.  I 2006 fik Paradehuset tildelt det fornemme
EuropaNostra diplom for nænsom renovering.