Renovering

Husets historie
renovering, renovering, renovering

Paradehuset gennemgik, blot 18 år efter opførsel, den første renovering / ombygning. Siden da har der løbende været udført mindre ændringer og begrænset vedligeholdelse – faktisk så lidt at huset i 1930erne var i fare for at blive revet ned grundet nedstyrtningsrisiko. I 1980erne styrtede en jerndrager ned fra den øverst del af taget. For at reparere skaden, skulle der en del af jernkonstruktion fornys, og dét satte skub i en “lille” renovering af hovedrummet samt østfløjen. Desværre nåede man ikke vestfløjen og ej heller tagfladerne på husets nordside, som blot blev mere utætte i de efterfølgende år. En orkan i 1999 var med til at skubbe alvorligt i den forkerte retning da den ramte vestfløjen en decemberdag. Med en ødelagt tagflade i vestfløjen var husets dage talte med mindre en redningsaktion blev sat i gang. Heldigvis var der en del fonde som syntes redningsprojektet var spændende nok til at bidrage med stor støtte og en gennemgribende renovering kunne påbegyndes i 2004.
Huset stod som (næsten) nyt til genåbning efter renovering i maj 2005.


De vigtigste elementer under renovering 2004/2005 var:
– nye tagflader (skiffer) mod nord erstattede bølgeblik og krydsfinerflader
– ny tagflade (glas i jernrammer) mod sydvest (orkanskade)
– nye håndstrøgede murstensgulve i hele huset (bortset for SØ-fløj)
– nye vinduer til ovenlys i de nordvendte lokaler
– toilet med “træk og slip” som det første i husets historie
– personale køkken og varmt vand for første gang i husets historie
– trinløse adgangsdøre i vestgavlen
– nyt varmesystem
– genåbning af tillukkede ventilationslemme og luftkanaler
– maling samt kalkning af hele huset

Desværre, var midlerne i 2004 ikke helt nok til at gennemføre alle de nødvendige elementer for at sikre huset for fremtiden. Der blev søgt flere midler og i 2009 var de fleste penge på plads til at opstarte den sidste og manglende del af husets renovering – Sydøst fløjen. Sydøst fløjen blev moderniseret i 1950erne med et nyt varmesystem – som ikke var tro mod husets arkitektur. En sætningsskade gjorde gulvet ujævnt til fare for husets gæster og der manglede forsatsruder i hovedrummet og i østfløjen.


De vigtigste elementer under renovering 2010 var:
– nyt varmesystem i østfløjen
– automatisk udluftning af øst- og vestfløj
– genåbning af tillukkede ventilationslemme og luftkanaler i østfløjen
– regnvands opsamlings- og vandingsanlæg i øst- og vestfløj
– forsatsruder i hovedrummet og østfløjen
– ny plantebænk i østfløj (dog uden nye skifferstensplader)
– kunstfærdige reparationer af vandbassinets kant
– ny travertin gulvbelægning i østfløj

vestfløj før renovering
vestfløj før renovering

vestfløj efter renovering
vestfløj efter renovering

Der er blevet givet en del økonomisk støtte til renovering af Paradehuset fra flg. fonde:
– Realdania
– Kulturarvstyrelsen
– Augustinusfond
– Sonningfond
Der er blevet ydet et stort fagligt bidrag til projektet af en stribe håndværkere tilknyttet renoveringsarbejdet i dets 2 faser – de fleste lokale.

oestfloejbassin